Communicatie- en voorlichting

Praktisch en eenvoudig in heldere taal communiceren levert een belangrijke bijdrage aan het dichten van de kloof tussen burgers en gemeente. Het is vaak een hele kunst om een lastig verhaal begrijpelijk te maken.


De beschikking is hét document waaraan de burger zijn rechten en plichten ontleent. Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Beschikkingen moeten te begrijpen zijn voor de gemiddelde lezer en dus zowel communicatief als juridisch gezien duidelijk en correct zijn.  Dit geldt ook voor publicaties over een bepaald onderwerp. In een korte inleiding wordt de relevantie uitgelegd zodat de lezer in één oogopslag kan zien waarom hij of zij het artikel zou lezen. Sentenz kan u bijstaan bij het goed formuleren van beschikkingen en/of het maken van publicaties over een specifiek onderwerp.

 

We verzorgen informatiebijeenkomsten voor cliëntenraden, platforms, belangenbehartigers en gemeentelijke samenwerkingspartners over bijvoorbeeld de Participatiewet, de Fraudewet en het minimabeleid. Dit alles vormt voor Sentenz geen enkel probleem. Sentenz garandeert dat de deelnemers goed worden geïnformeerd, voldoende ‘bagage’ meekrijgen en dat hun inhoudelijke deskundigheid wordt vergroot.