Kwaliteitswerk/toets

Sentenz heeft veel ervaring in het toetsen van rapporten, adviezen en beschikkingen op het gebied van Participatiewet en aanverwante regelingen.


Een dergelijke toetsing betreft primair de rechtmatigheid van het te nemen besluit, maar ook de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het besluit spelen hierbij een rol. Het is van belang dat er op een consistente manier en op grond van objectieve criteria wordt getoetst. Verder is het van belang dat de bevindingen van de toetsing (centraal) worden vastgelegd en dat deze teruggekoppeld worden naar individuele medewerkers om zo verbetering van de kwaliteit van de uitvoering tot stand te brengen.

Sentenz kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.