Over Sentenz

De komende jaren moet er bij de meeste gemeenten flink worden bezuinigd. Dit vaak onder druk van veranderende wet- en regelgeving. Een belangrijk instrument om te bezuinigen is ervoor te zorgen dat minder mensen een beroep op bijstand doen of een voorziening vragen aan de gemeente.


Uw poortwachtersfunctie versterken en instroom beperken? In verband met ziekte op zoek naar iemand die aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand snel en professioneel wegwerkt en die bij schending van de inlichtingenplicht beoordeelt of een boete moet worden opgelegd? Iemand die goed met uw lastige klanten kan communiceren en heldere afspraken maakt? Lastig te innen vorderingen? Een kwaliteitsslag maken op het terrein van werkprocessen? Of zoekt u een professional die uw bezwaarschriften zorgvuldig afhandelt of uw gemeente vertegenwoordigt bij de bestuursrechter? In al deze situaties kan Sentenz u behulpzaam zijn. U kunt het zo gek niet bedenken!

Sentenz is dé specialist op het gebied van Sociale Zaken!