Uitvoering Participatiewet

Sentenz is van mening dat een goede poortwachtersfunctie onnodige uitkeringen voorkomt. Onze visie is dat investeren aan de voorkant, tijd en geld bespaart aan de achterkant. Door jarenlange ervaring als poortwachter weet Sentenz hoe dit moet.


Een goede poortwachtersfunctie vraagt een goede balans tussen enerzijds een zakelijke instelling en anderzijds oog voor het individu. Iemand met een fraudealerte instelling en een hoge handelsnelheid die duidelijke afspraken maakt met uw klant en goed op de hoogte is van voorliggende voorzieningen.

 

Elke klant die niet instroomt of weer vlug uitstroomt levert al snel € 9.000,- op. Sentenz kan uw poortwachterfunctie verder versterken en vertelt u graag hoe aanzienlijke efficienywinst is te boeken. Sentenz handelt uw aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand, beëindigingen, boeteonderzoeken, etc. professioneel en snel af.